Dnia 22 października 2006 roku, ks. Antoni Zebrowski, Dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce, Misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej, głosił w naszym kościele rekolekcje na tematy związane z Apostolstwem Dobrej Śmierci.

W tym dniu wstąpiło do Stowarzyszenia 240 osób. Był to oficjalny początek tej formacji w naszej parafii. Oficjalny – ponieważ wiele osób z parafii już wcześniej należało do ADŚ. Wszyscy są zgłoszeni w centralnym rejestrze w Górce Klasztornej.

Ks. Proboszcz Bernard Cegła jako opiekun Stowarzyszenia mianował zelatorką p. Janinę Ellmann oraz zastępczynie: p. Bożenę Maciejewską i p. Halinę Mnich.

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko… Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski. Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

W naszej parafii, w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 9.00 sprawowana jest Msza św. W intencjach członków Apostolstwa. Wówczas można załatwiać wszelkie sprawy związane z ADŚ lub tez pod nr telefonów:

p. Janina Ellmann
61-813-05-65
661-246-562

p. Bożena Maciejewska
061-810-24-56
880-758-835

p. Halina Mnich
061-810-39-95
513-966-061