Stitched Panorama

Kierownik cmentarza: Zbigniew Kędziora

Całodobowy telefon: 502 592 531 (sprawy związane z pogrzebem). Miejsce na cmentarzu (“pokładne”) ustala biuro parafialne.

Cmentarz założono na początku minionego wieku jako miejsce spoczynku zmarłych gminy ewangelickiej. Równocześnie zaczęto budowę zboru ewangelickiego, który służy dziś nam jako kościół parafialny. Od początku istnienia cmentarza wydzielono w nim kwatery dla zmarłych innych wyznań. Po 1919 roku cmentarz przekazano społeczności katolickiej. Stał się on miejscem spoczynku mieszkańców Żabikowa, Lubonia, Kotowa i Fabianowa.

Obecnie powierzchnia cmentarza wynosi ok. 2,5 ha. Służy, prócz katolików, także zmarłym innych wyznań, chociaż nie ma już na nim specjalnie wydzielonych w tym celu kwater.

Ciekawym obiektem na terenie cmentarza jest grota Matki Boskiej. Latem 1940 roku władze okupacyjne prowadziły w Wielkopolsce akcję niszczenia kapliczek. Z groty stojącej przy kaplicy Sióstr Służebniczek usunięto figurę Matki Boskiej. Po pewnym czasie władze okupacyjne wydały pozwolenie na postawienie figury na cmentarzu. Polacy postanowili postawić ją w specjalnie do tego celu wybudowanej grocie. Grota ta jest więc pamiątką, przypominającą o prześladowaniach narodu polskiego podczas wojny.