O. Dariusz Galant

e-mail: dario.omi@wp.pl
Dom Generalny Sióstr Służebniczek NMP:
Pl. bł. Edmunda Bojanowskiego 5, 62-030 Luboń