Cieszymy się, że, chcesz nas poznać. Pragniemy podzielić się z Tobą dobrą nowiną:
“Bóg jest Miłością. Bóg w Trójcy jedyny. Przez Ducha Świętego ukazuje nam Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Pana całego świata, jako najpewniejszą Drogę zbawienia.”

Od pierwszych wieków istnienia kościoła nie zmienił się działanie Ducha Świętego. Również dziś można doświadczyć jego wybaczenia i mocy darów charyzmatycznych, tak jak doświadczali tego Apostołowie w Wieczerniku i pierwsi chrześcijanie

Odnowa w Duchu Świętym zawiera również odnowę charyzmatyczną, zaistniała w Kościele Katolickim jako jeden z kierunków posoborowej Odnowy. To nowe Zielone Święta naszych czasów, nowe wyłonienie Ducha Świętego, by odnowić Kościół Chrystusa.

Przed 13 laty w naszej parafii powstała grupa modlitewna odnowy w Duchu Świętym. Obecnie liczy 26 członków. Są to osoby w wieku dojrzałym, ale oczekujemy także na młodszych czcicieli Ducha Świętego. Spotykamy się każdy czwartek na modlitwie. Rozważamy także pismo Święte, dzielimy się Jego słowem, polecamy w modlitwie wstawienniczej tych, którzy o nią proszą.

Każde spotkanie napełnia nas nową mocą, radością i pokojem, a źródłem niewyczerpanych wszelkich darów jest Duch Święty.

“Jezus jest naszym Panem Alleluja!”

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym “Niepokalanej” przy parafii p.w. Św. Barbary w Luboniu.

Spotkania modlitewne:

W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w Domu Rekolekcyjnym Sióstr. (W budynku za sanktuarium, drzwi z napisem “Salka rekolekcyjna”. Spotkanie odbywa się w kaplicy na piętrze)

Lider grupy – Bogusława Kocot