Odpust ku czci św. Barbary

W piątek 4 grudnia 2020 r. obchodziliśmy odpust ku czci św. Barbary – patronki parafii. Suma odpustowa została odprawiona o godzinie 18 – tym razem w mniej licznym gronie, bez księży z dekanatu, jak również bez procesji wokół kościoła. Odpust poprzedziły kilkudniowe rekolekcje prowadzone przez ojców oblatów – Krzysztofa Ziętkowskiego i Daniela Biedniaka.

RW