Ogłoszenia 1 września 2019

Dzisiaj dziękujemy wspólnie na Mszy św. o g. 12.3o za Boży dar tegorocznego chleba.
W niedziele września nie będzie Mszy świętych o godz. 16.oo.

Z okazji I piątku miesiąca, 6 września:
– kapłani odwiedzą chorych od godz. 9.oo,
– spowiedź dla dzieci i młodzieży, także z okazji nowego roku szkolnego będzie w czwartek i piątek od 16.oo – 17.oo; rozpocznijmy nowy etap nauki z Jezusem w sercu,
– w pierwsze piątki miesiąca o g. 16.3o nie będzie Mszy świętych, lecz nabożeństwo z rozdaniem Komunii św.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w I piątek o godz. 18.oo dla wszystkich szkół z terenu naszej parafii, a więc SP 1, SP 5, SP 52 – Fabianowo. Zapraszamy też rodziców i nauczycieli.
Dzieci klas pierwszych niech przyniosą tornistry do poświęcenia w środę, 4.09. o godz. 18.oo.

Wszystkich katechetów prosimy na spotkanie w piątek, 6.09. po wieczornej Mszy św., a Radę duszpasterską w niedzielę 8.09. po Mszy św. o godz.18.oo.

W przyszłą niedzielę, 8.09. przypada Narodzenie NMP – Matki Bożej Siewnej. Będziemy święcić ziarno.

W święto Podwyższenia Krzyża, 14 września, Siostry Służebniczki organizują pielgrzymkę do Włocławka na wielką modlitwę w Ojczyźnie pod hasłem „Polska pod Krzyżem”. Szczegóły na afiszach, zapisy u sióstr.

Bezpłatne badania wad wzroku odbędą się w Luboniu we wtorek, 3.09. od 13.3o – 15.oo w pobliskiej Przychodni.
W sobotę, 7.09. o g.16.oo zapraszamy na Mszę św. do naszej świątyni w 25 rocznicę istnienia Honorowych Dawców Krwi w Luboniu.

Czytajmy prasę katolicką: Arkę, Misyjne drogi, Gościa Niedzielnego dużego i małego, Przewodnik Katolicki duży i mały.

Dziękujemy drogim Parafianom i Gościom za paczki z przyborami szkolnymi dla dzieci na Białorusi, za udział w nabożeństwach, prace porządkowe, dary na probostwo i składane ofiary.

Pochowaliśmy +Jacka Markiewicza, lat 60 z ul. Poniatowskiego. Kilka pogrzebów było spoza parafii. „Wieczny odpoczynek…”

W intencji Ojczyzny proponowany jest post wraz z modlitwą od 8 września do 13 października. Weźmy to sobie do serca. Życząc wszystkim błogosławionego tygodnia módlmy się na koniec słowami ks. Piotra Skargi „Boże, Rządco i Panie narodów…”