Ogłoszenia 14 kwietnia 2019

1. W dzisiejszą niedzielę:
– przed wejściem do kościoła można nabyć palmy z rąk Caritas przeznaczając ofiary na rzecz podopiecznych, a procesja z palmami będzie po Mszy św. o g. 11.15
– po Mszach św. będziemy mogli wesprzeć dzieci niepełnosprawne ze stowarzyszenia „Wspólna Droga” nabywając od nich ozdoby świąteczne
– do dziś prosimy dostarczyć paczki z serduszkiem Caritas

2. SPOWIEDŹ ŚW. w naszym kościele jutro w Wielki Poniedziałek. Jest to ostatnia okazja przed świętami: 9.oo -10.oo, 11.oo – 12.oo, 15.oo – 16.oo, 17.oo – 18.oo, 19.oo – 20.oo. Wszystkich penitentów prosimy, by po spowiedzi i komunii św. modlili się prywatnie przez dłuższą chwilę.

3. TRIDUUM SACRUM – Trzy Święte Dni rozpoczynają już czas świąteczny. Zapraszamy w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek o 19.oo, w Wielką Sobotę o 20.oo.

a) Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii.
– pięknie, gdy kapłanom składa się życzenia, nie ze względu na ich osobę, ale z racji daru kapłaństwa; tak widzi sprawę człowiek wierzący;
– na Eucharystię o g.19.oo prosimy dzieci komunijne z skarbonkami Caritas
– nie ma całodziennej adoracji; jest tylko po liturgii do g. 23.oo

b) Wielki Piątek – post ścisły bez dyspensy
– Droga Krzyżowa tylko rano o 9.oo; adoracja cały dzień, a po liturgii do 23.oo
– na wieczorną liturgię zapraszamy kandydatów do bierzmowania, by oddali cześć Krzyżowi świętemu

c) Wielka Sobota – adoracja przy Grobie do 20.oo
– na liturgię paschalną przynieśmy świece, zwłaszcza paschaliki, jeszcze dziś do nabycia
– procesja rezurekcyjna dwa razy: po wieczornej liturgii oraz w Wielkanoc o g.6.oo
– święcenie potraw w kościele co godzinę: od 11.oo – 16.oo;
Przy tej okazji módlmy się w skupieniu przy Grobie Pańskim
– W Fabianowie święcenie potraw o g.15.oo

4. MSZE ŚW. w I i II ŚWIĘTO, jak w każdą niedzielę z jednym wyjątkiem: w I święto nie ma Mszy o 7.3o, bo jest o godz. 6.oo poprzedzona procesją rezurekcyjną.

5. Dziękujemy drogim Parafianom za angażowanie się w dzieła wielkopostne:
– za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, także w obozie hitlerowskim
– za ofiary do skarbony dla biednych, daninę diecezjalną, zakup paschalików Caritas, oraz świąteczne paczki z serduszkiem
– za dary na probostwo i prace porządkowe w kościele i obejściu, za składane ofiary. W II święto taca przeznaczona jest na KUL, a do puszek zbierane będą ofiary na parafialne inwestycje.

6. Czytajmy Gościa Niedzielnego, Cuda i łaski Boże, Miłujcie się, P.K.

7. Wszystkim życzymy głębokich przeżyć religijnych w Wielkim Tygodniu, a w modlitwie za Ojczyznę nie ustawajmy „ Boże Rządco i Panie narodów…”