Ogłoszenia 17 czerwca 2018

1. Łączymy się duchowo z uroczystościami w Poznaniu, gdzie biskupi w tych dniach modlą się z całą archidiecezją dziękując za 1050 lat biskupstwa poznańskiego, pierwszego na ziemiach polskich. Ks. Arcybiskup zaprasza na piątek, sobotę i przyszłą niedzielę zgodnie z programem wywieszonym na plakatach.

2. Dzisiaj klasy 7 i II gimnazjalne mają spotkanie o g. 16.oo, a uczniowie klas III gimnazjalnych zgłoszą się w zakrystii po dowolnej Mszy św. po folder o świętym Stanisławie Kostce, by w wakacje modlić się do niego i opanować jego życiorys.

3. Zapraszamy na codzienne nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego. Jeśli ktoś z młodzieży zbyt mało uczestniczył w majowych, niech przychodzi na nabożeństwa czerwcowe.

4. W najbliższą środę, 20.06. po wieczornym nabożeństwie prosimy na spotkanie rodziców dzieci pierwszo-komunijnych z roku 2019.

5. W czwartek, 21.06. zapraszamy na wieczorną koncelebrę, na której modlić się będziemy m.in. za ojca Dariusza Galanta w 22 rocznicę jego święceń kapłańskich, a jednocześnie będzie to okazja do podziękowania za jego gorliwą służbę dla dobra naszych parafian i pożegnania go przed odejściem do Kodnia.

6. W lipcu i w sierpniu:
– nie będzie codziennej Mszy św. o g. 7.oo oraz w niedziele o g. 16.oo,
– kancelaria parafialna będzie czynna tylko do południa,
– prosimy pilnie podać intencje mszalne zamówione na te miesiące.

7. Dziękujemy Parafianom za obecność na nabożeństwach, całej Oktawie Bożego Ciała, licznie przyjmowaną Komunię św., składane dary i ofiary, ostatnio na KUL i szkoły katolickie, a dzisiaj na parafialne inwestycje, za co z góry serdecznie dziękujemy.

8. Czytajmy Arkę, Miłujcie się, Cuda i łaski Boże, Gościa Niedzielnego i Przewodnik Katolicki m.in. o pierwszym biskupstwie w Polsce przed 1050 laty. W zakrystii można nabyć książkę o Maryi Pełnej Łaski – ks. Dominika Chmielewskiego, który miał u nas nauki rekolekcyjne przy olbrzymiej frekwencji uczestników.

9. Dziś do g.14.oo w SP nr 1 można honorowo oddać krew.

10. Pogrzeby: Pochowaliśmy +Grzegorza Majewskiego, lat 69 z ul. Długiej oraz +Zdzisława Lenartowicza, lat 84 z ul. Buczka. „Wieczny odpoczynek…”

11. Po błogosławieństwie pomódlmy się do Matki Boskiej w intencji Ojczyzny, o pokój na świecie, a także o umocnienie naszej wiary. „Święty Michale Archaniele…”