Ogłoszenia 3 czerwca 2018

1. We wtorek 5.06. o godz. 10.oo w rocznicę zamordowania gen. Kowalówki odprawimy Mszę św. w obozie hitlerowskim w Żabikowie z udziałem żołnierzy Armii Krajowej, którym generał przewodził. Zaprosiliśmy na tę Mszę św. najstarsze klasy szkół podstawowych i gimnazjów miasta Lubonia. Ma to być dla młodych Polaków ważna lekcja historii Polski połączona z wyznaniem wiary. Spodziewamy się obecności wielu parafian i wielu pocztów sztandarowych. Po Mszy św. będzie apel poległych. Serdecznie zapraszamy.

2. Przypominamy i prosimy, aby w oktawie Bożego Ciała nie brakowało dzieci pierwszo-komunijnych oraz młodzieży gimnazjalnej. Nasze domy niech będą przez całą oktawę odpowiednio udekorowane – jest to wyraźny znak wiary i łączności z Kościołem.
3. Na zakończenie oktawy, 7.06. prosimy, jak co roku, o ustawienie na wieczór czterech ołtarzy dookoła kościoła, a dziewczynki sypiące kwiatki niech mają na głowach wianki z modraków.

4. W piątek po oktawie, 8. 06. uroczystość N. Serca Jezusowego nie obowiązuje post piątkowy.
– Jest to Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów,
– o g.11.oo zapraszamy chorych i sędziwych parafian na Mszę z sakramentem. namaszczenia
– natomiast o g. 18.oo wszyscy pójdziemy do sanktuarium uczcić Serce Jezusowe wspólną Mszą św. i procesją eucharystyczną, na której dziewczynki sypiące kwiatki niech mają na głowach wianki z modraków i czerwone maki. Nie będzie o g.18.oo Mszy św. u Barbary.

5. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego są w kościele codziennie
po Mszy św. o godz. 18.oo, a w Fabianowie przy krzyżu w piątki o g. 19.oo
6. Dziś jest zbiórka do specjalnych puszek na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie, a klasy III gimnazjalne mają katechezę w połączeniu z Mszą św. o g. 16.oo.

7. Od dzisiaj parafia nasza wzbogaciła się o 3 nowych szafarzy. Są to Dawid Czajkowski, lat 27, Paweł Daszkiewicz, lat 33 i Grzegorz Trzeciak, lat 33. Cieszymy się, gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

8. Szkoła Nowej Ewangelizacji organizuje objazdowe rekolekcje w plenerze w różnych miastach naszej ojczyzny. Nazywają je Strefą Mocy. To spotkanie organizuje grupa 2o osób. W Luboniu będą 12 i 13 czerwca wieczorami za Wzgórzu Papieskim. Młodzież całego Lubonia powinna być obecna, także dzieci i dorośli. Włączmy się do udziału chętnie i aktywnie. Szczegóły są na afiszach. Potraktujmy to wszyscy jako szczególną okazję i słodki obowiązek:
– młodsze klasy SP5 z rodzicami będą obecne w ramach rekolekcji szkolnych
– klasy VII, II i III gimnazjalne w ramach przygotowania do Bierzmowania

9. Na pieszą pielgrzymkę do Tulec zapraszani są mężczyźni dekanatu lubońskiego w niedzielę, 17.06. Informacje szczegółowe wywieszono na sztaludze.
10. W lipcu i w sierpniu:
– nie będzie codziennej Mszy św. o g. 7.oo oraz w niedziele o g. 16.oo,
– kancelaria parafialna będzie czynna tylko do południa,
– prosimy pilnie podać intencje mszalne zamówione na te miesiące.
11. Dziękujemy Parafianom za obecność, liczne Komunie św., składane dary i ofiary. Za tydzień jest zbiórka do puszek na KUL, WT i Szkoły Katolickie.
12. Czytajmy Gościa Niedzielnego dużego i małego, Przewodnik Katolicki duży i mały
13. Po błogosławieństwie pomódlmy się do Matki Boskiej w intencji Ojczyzny, o pokój na świecie, a także o umocnienie naszej wiary. „Święty Michale Archaniele…”