Ogłoszenia 7 października 2018

1. W dzisiejszą niedzielę święcimy dzieciom I-komunijnym różańce i książeczki na Mszy św. o godz. 12.3o.

2. Przypominamy wszystkim o rozpoczętym miesiącu Różańca świętego. Nabożeństwa różańcowe w kościele są codziennie o godz. 17.3o. Dzieci młodsze i starsze prowadzą go
w poniedziałki i środy, ale komu termin nie odpowiada niech przyjdzie w inne dni. Kochani rodzice niewiele waszych dzieci było na różańcu w minionym tygodniu. Najlepiej dopisały klasy 7. Brakowało też uczniów klas 8 i III gimnazjalnych. Traktujmy wszyscy poważnie wołanie Bożej Matki „Odmawiajcie różaniec”. Dotyczy to także rodziców, którzy mają dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Zmobilizujmy się bardziej w kolejnym tygodniu. Wszyscy mamy się o co modlić! Osoby, które nie zostają na Mszy św. mogą po różańcu przyjąć Komunię św.

3. W sobotę, 13.10. o godz. 20.oo odmówimy dodatkowy różaniec za Ojczyznę i pójdziemy w procesji z Matką Boską Fatimską.

4. Kilka spraw w przyszłą niedzielę, 14.10.:
– przypada Dzień Papieski, w którym zbieramy ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli na stypendia dla uboższej młodzież,
– klasy 8 i gimnazjalne mają katechezę po Mszy św. o godz. 16.oo,
– o godz. 17.oo w SP1 wystawiana jest sztuka teatralna pt. „Gość oczekiwany” w wykonaniu rodzin z Ochronki; serdecznie zapraszamy!
– z okazji Dnia Edukacji odmówimy wieczorny różaniec za nauczycieli i wychowawców.

5. Polecamy czasopisma katolickie: Miłujcie się, Gość Niedzielny – z filmem „Sprawa Chrystusa” oraz P.K.

6. Dziękujemy Parafianom za obecność w kościele, za składane dary i ofiary. Strażakom z Lubonia i z Poznania dziękujemy za sprawną interwencję przy zdejmowaniu krzyża z wieży kościoła. Od pewnego czasu krzyż się przechylił, co stało się niebezpieczne. Dziś można go obejrzeć przy ambonie. Czeka nas kolejna praca remontowa.

7. Wszystkim tu obecnym życzymy spokojnego tygodnia, a Bożej Matce polecamy Ojczyznę, i pokój na świecie. Zdrowaś Maryjo…, Święty Michale…