Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

W piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem odpust w sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego. Po zakończonej mszy świętej i litanii do Serca Pana Jezusa, wokół kaplicy Sióstr Służebniczek Maryi przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem.

tekst i foto: Rafał Wojtyniak