Adoracja

Wejdźcie, padnijmy na twarze, uwielbiajmy,
Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
A my ludem z Jego pastwiska
I owcami w Jego ręku.
Ps 95, 6-7

papież Benedykt XVI:
„Komunikować oznacza wejść z Jezusem Chrystusem w Komunię […]. To, co tutaj jest nam dane, nie stanowi kawałka ciała, rzeczy – to On sam, Zmartwychwstały – Osoba, która się nam udziela w swej doświadczonej krzyżem miłości. Oznacza to, że Komunia jest procesem osobowym.”
J. Ratzinger, Bóg jest blisko nas. Eucharystia, centrum życia, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2002r.

Przyjmowanie Eucharystii wzywa nas do budowania osobistej relacji z osobą Jezusa Chrystusa. […] Pomyśl o pozostałych swoich relacjach. Czy możesz mieć bliską relację z rodzicami, ze współmałżonkiem, z dziećmi, przyjaciółmi bez spędzania z nimi czasu?

„Komunia z Chrystusem wymaga więc patrzenia na Niego, słuchania Go i poznawania oraz ludzkiej zgody na to, by On na nas patrzył. Kontemplacja jest po prostu osobowym aspektem Komunii.”
J. Ratzinger, Bóg jest blisko nas. Eucharystia, centrum życia, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2002r.

Pan Jezus czeka na nas wystawiony w Najświętszym Sakramencie.

W naszym kościele co czwartek ma miejsce całodzienna adoracja. Rozpoczyna się ona po mszy św. o godzinie 9:00, a kończy kompletą, apelem i komunią św. o 20:30. Jest możliwość wpisania się w grafik, do którego link jest poniżej.

Grafik adoracji – kliknij tutaj!

Wpisanie się w grafik ma na celu zapewnienie ciągłości adoracji. Nie chcemy, aby Pan Jezus był w kościele sam, dlatego możesz się wpisać na dowolną, odpowiadającą Ci godzinę. Jeśli nie wiesz, o której godzinie przyjdziesz, to nie wpisuj się, tylko przyjdź i spędź bezcenne minuty swojego życia twarzą w twarz z Twoim Bogiem.