Pętla indukcyjna

W kościele jest zainstalowana pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Co to jest?

Pętla indukcyjna umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę indukcyjną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Pętle indukcyjne stosuje się m. in. w miejscach o dużym pogłosie – np. w kościołach.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z przewodu tworzącego pętlę oraz ze specjalnego wzmacniacza pętli indukcyjnej. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku – instalacja nagłaśniająca kościoła. Po odpowiednim wzmocnieniu w przewodzie pętli płynie sygnał w postaci prądu. Prąd płynący przez przewód wytwarza pole magnetyczne wewnątrz pętli, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego lub implantu.

Po przełączeniu aparatu słuchowego na odbiór z cewki indukcyjnej (przełącznik T lub M‑T), aparat odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się wyraźnym, użytecznym dźwiękiem, bez pogłosu, zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

Jak z korzystać z pętli?

Instalacja ta jest włączana jest podczas wszystkich mszy św. i nabożeństw. Pętla ułożona jest dookoła wnętrza kościoła przy posadzce na ścianach. Dlatego najlepszy odbiór ma miejsce wewnątrz kościoła. W celu skorzystania z pętli należy unikać ławek pod ścianami, wnęki drzwi wejściowych i chóru, gdzie zasięg sygnału jest gorszy. Należny więc znaleźć się wewnątrz kościoła (nawa główna lub boczna) i włączyć w aparacie słuchowym odbiór przez cewkę indukcyjną (przełącznik T lub M-T). Po wyjściu z kościoła należy wyłączyć cewkę, aby aparat słuchowy wrócił do normalnego trybu pracy.

W przypadku problemów z uruchomieniem cewki indukcyjnej w aparacie należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu lub protetykiem słuchu