W razie konieczności obecności kapłana

604 609 139

696 069 303

61 813 04 21

Co robić w razie choroby lub śmierci bliskiego?

Słowo Proboszcza do Parafian Św. Barbary w Luboniu

W czasie choroby
Poprosić kapłana z sakramentami do chorej osoby: Spowiedź, Komunia Św., Namaszczenie chorych – nie jest to “ostatnie namaszczenie”. Po wyzdrowieniu, w nowej chorobie można je przyjąć ponownie. Bywa, że ktoś przyjmuje sakrament namaszczenia wiele razy w życiu, nawet kilka razy w roku. Naturalnym sposobem jest przyjąć je w czasie trwania choroby, a nie po śmierci. Jak każdy sakrament jest ono dla żywych, a nie dla umarłych.

Dobrze jest zgłosić imię chorego kapłanowi do modlitwy powszechnej w kościele lub do parafialnych grup modlitewnych.

W czasie konania
Odmawiajmy z pamięci znane nam modlitwy np. Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub podane na tę okazję np. Żal za grzechy.

Panie Boże Ty mnie znasz. Ty wiesz o mnie wszystko. Jestem grzesznym człowiekiem. Popełniłem w życiu wiele błędów, wiele różnych grzechów, niejedno zło. Sprawiłem tym przykrość ludziom, często moim bliskim, a przede wszystkim Tobie, mój Stwórco, mój Odkupicielu i moja Nadziejo. Widzę to tym wyraźniej, im bardziej zagrożone jest moje życie, gdy czuję, jak mój czas zmierza ku końcowi i gdy boję się stanąć przed Twoim Sądem. Pragnę przeprosić Cię z całego serca za wszystko, co mogło nie podobać się Tobie w moim życiu. Wyznałem to już na spowiedzi świętej, ale teraz jeszcze raz obejmuję żalem serdecznym, dlatego, że Ciebie, Najwyższe moje Dobro obraziłem. Jakże byłem niewdzięczny, skoro przez całe życie obdarzałeś mnie nieustannie swoimi darami. Wstyd mi każdego grzechu. Bardzo Cię, Panie Boże, przepraszam i proszę o wybaczenie. Miej litość nade mną. Bądź mi Boże miłosierny.

Modlitwa z brewiarza “… Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną pochwyć za rękę, wprowadź do domu wiecznego trwania…

“Apostolstwo Dobrej śmierci” jest to grupa modlitewna, do której można się zapisać u p. Janiny Ellmann ( tel. 61 8130 565). Została założona w naszej parafii w październiku 2006 r. po to, by zanosić do Boga modlitwy w następujących intencjach:
– za konających
– o laskę dobrej śmierci
– o nawrócenie osób dalekich od Boga

Gdy nastąpił nagły zgon
Gdy ktoś umarł nagle, wołajmy kapłana na modlitwę. Jeżeli ksiądz przybędzie natychmiast, może udzielić sakramentu namaszczenia warunkowo, tzn. wypowiadając warunek “si vivis”-jeżeli żyjesz

W jakiej kolejności załatwiać sprawy pogrzebowe?
1. KANCELARIA PARAFIALNA
Po śmierci kogoś bliskiego pierwsze kroki kierujemy do kapłana tej parafii, w której mieszkała zmarła osoba, by ustalić termin i miejsce pogrzebu

Tel. do parafii św. Barbary: 61 8 130 421

Tel. do dyżurnych kapłanów: 604 609 139, 696 069 303

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: codziennie od 9.30 – 11.00 z wyjątkiem środy

Potem kontaktujemy się z dowolną firmą pogrzebową

2. PRACOWNICY CMENTARZA PARAFIALNEGO
Na Cmentarzu Żabikowskim zatrudnieni są, zgodnie z umową o pracę, pracownicy parafialni, którzy spełniają wszystkie usługi pogrzebowe:

trumna

bezpłatna chłodnia na cmentarzu parafialnym

grób: kopanie, zasypanie, rozbieranie i składanie pomnika

ceremonia pogrzebowa

możliwość załatwienia w urzędzie akt zgonu

Tel. całodobowy kierownika cmentarza: 502 592 531

ZAPISY URZĘDOWE

Najpierw lekarz wypisuje kartę zgonu

Z kartą zgonu idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego w tej miejscowości, gdzie nastąpił zgon – “Gdzie fakt, tam akt”.

Z dokumentami z USC idziemy do Kancelarii Parafialnej zapisać zmarłego w księdze zmarłych i księdze cmentarnej.

Parafianie Św. Barbary załatwiają wszystko w swoim biurze parafialnym

UWAGI:
Jeśli na Cmentarzu Żabikowskim ma być pochowany ktoś z innej parafii, wtedy zgłaszamy to w parafii zmarłej osoby, a w Biurze parafii św. Barbary zapisujemy w księdze cmentarnej, ustalając miejsce na cmentarzu i opłacając tzw. “pokładne” na 20 lat, podobnie jak w przypadku parafian.

Jeśli zmarła osoba należy do parafii św. Barbary, a jej pogrzeb ma być poza naszą parafią, wtedy zgłaszamy się w naszym biurze parafialnym, by wpisać ją do księgi zmarłych, a resztę załatwiamy w miejscu pogrzebu. W pochówku mogą dopomóc nasi etatowi pracownicy.

Zarządcą Cmentarza Żabikowskiego jest Parafia p.w. św. Barbary w Luboniu działająca przez proboszcza (zgodnie z Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego art.45, ust.l). Parafia ma prawo zatrudniać pracowników, także na cmentarzu parafialnym.

inne firmy pogrzebowe mogą wykonywać usługi na naszym cmentarzu, jeżeli:
– rodzina zmarłego wyraźnie zgłosi takie życzenie
– wybrana przez rodzinę firma obowiązkowo zgłosi się u zarządcy cmentarza w celu dokonania uzgodnień.