INTENCJE 13-19.01.2019

NIEDZIELA 7.30 śp. Bronisławę Bogusiewicz (w roczn. śm.). Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z rodziny. 13.01.2019 9.00 śp. Henryka Jóźwiaka (15 r. śm.), Stanisławę, Władysława, Kazimierza Piątkowskich, Martę, Mariana Pempera. Poza parafią 9.00 śp. Łucję i Walentego Maruszewskich. 10.00 Za Parafian. Poza parafią 10.00 śp. Marka (7 r. śm.), Bolesławę (3 r. śm.) Janiak. 11.15 śp. Wiktorię (34 r. śm.), Ludwika Wróblewskich, Leonardę,…

INTENCJE 6-12.01.2019

NIEDZIELA 7.30 śp. Stefanię (30 r. śm.), Ludwika, Bogdana i zm. z rodz. Koniecznych. 06.01.2019 9.00 Z podz. za otrzymane łaski w 65 roczn. Urodzin Ryszarda, z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny. Poza parafią 9.00 śp. Elżbietę Kłoś. 10.00 śp. Krzysztofa (3 r. śm.), Stanisława Tulińskich, Leona, Cecylię, Marcina Stankowiaków, Grażynę Bartkowiak. Poza parafią 10.00 śp. Artura Krakowiaka. 11.15 Za Parafian.…

INTENCJE 30.12.2018-5.01.2018

NIEDZIELA 7.30 śp. Lechosława Serek. 30.12.2018 9.00 śp. Zofię, Romana Kawa. Poza parafią 9.00 śp. Elżbietę Kłoś. 10.00 śp. Adama, Eugeniusza Walkowiaków, zm. z rodz.: Walkowiaków i Woźniaków. Poza parafią 10.00 śp. Teresę, Eugeniusza, Kazimierę, Piotra Wiśniewskich i zm. z rodziny. 11.15 śp. Małgorzatę Zachciał (4 r. śm.) – od Ryszarda i córki Aldony. 12.30 śp. Eugeniusza, Antoninę, Michała Walentego Okupniaków. Poza parafią 12.30 śp. Marię Jakubowską. 16.00 śp. Barbarę…

INTENCJE 16-22.12.2018

NIEDZIELA 7.30 Za Parafian. Poza parafią 7.30 śp. Janusza Kaptura (3 r. śm.). 16.12.2018 9.00 śp. Janusza Prządka, Sabinę Pracz, Bożenę Dybizbańską, Stefana Bazanka. Poza parafią 9.00 śp. Andrzeja Łuczaka. 10.00 śp. Katarzynę Gieparda (4 r. śm.). Poza parafią 10.00 śp. Ryszarda Radajewskiego (3 r. śm.), zm. z rodz.: Radajewskich, Hadyniaków, Sroczyńskich i Nowaków. 11.15 śp. Bożenę Woroch (1 r. śm.), Zenona, Sławomira Trybusiów, Pelagię, Władysława, Stanisława Szymkowiaków, Leona Kaczmarka.…

INTENCJE 9-15.12.2018

NIEDZIELA 7.30 Za Parafian. Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z rodziny. Poza parafią 7.30 śp. Danutę Kostrzewską i Mieczysława Lisieckiego. 09.12.2018 9.00 śp. Janinę, Ludwika, Andrzeja Łuczaków, Helenę, Michała Wojtysiaków, zm. z rodz.: Zająców i Tomczaków. Poza parafią 9.00 śp. Edmunda Barczyńskiego. Poza parafią 9.00 śp. Stefana Bazanka. 10.00 śp. Mariana (4 r. śm.), Pawła i zm. z rodz.: Banaszaków i Chudych, Kazimierę,…

INTENCJE 2-8.12.2018

NIEDZIELA 7.30 Za Parafian. 02.12.2018 9.00 śp. Urszulę Wiśniewską i zm. z rodziny. Poza parafią 9.00 śp. Edmunda Barczyńskiego. 10.00 śp. Andrzeja, Stanisławę Jędryczków, Annę, Romana, Władysławę Butka, Jana Prządkę. Poza parafią 10.00 śp. Barbarę-Danutę Ofierzyńską. 11.15 Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za otrzymaną łaskę zdrowia, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny i dla tych, którzy się do tego przyczynili. Poza parafią 11.15 śp. Stefana…

INTENCJE 25.11-1.12.2018

NIEDZIELA 7.30 Za Parafian. 25.11.2018 9.00 śp. Pawła Banaszaka (11 r. śm.). Poza parafią 9.00 śp. Zenona, Aleksandrę Poklękowskich i zm. z rodz., Agnieszkę, Franciszka, Zdzisława Banaszaków, Pelagię, Stanisława Pawlickich, Irenę Szreder. 10.00 śp. Mirosława Korcza, Andrzeja Skowrońskiego. Poza parafią 10.00 śp. Stefana Bazanka. 11.15 śp. Zbigniewa, Benedykta Ratajczak, Leokadię Kukla oraz zm. z rodz.: Ratajczaków i Ceberników. Poza parafią 11.15 śp. Jana Chlasta (42 r. śm.), Zofię, Jakuba Skoniecznych,…

INTENCJE 18-24.11.2018

NIEDZIELA 7.30 śp. Helenę, Czesława Piskorz, Andrzeja, Katarzynę Melinger, Marię Wysocką. Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z rodziny. 18.11.2018 9.00 śp. Jerzego Baranowskiego (5 r. śm.) i zm. rodziców. Poza parafią 9.00 śp. Helenę, Walentego Wachowiak i zm. z rodz., Władysławę, Bronisława, Sławomira, Tadeusza, Grażynę Olczak, Andrzeja Przybylaka, Irenę Jędrzejczak, Zenona Jerzyńskiego, Jolantę Wiciak, Kazimierza Przybył. 10.00 Z podz. za otrzymane łaski w…

INTENCJE 11-17.11.2018

NIEDZIELA 7.30 śp. Marcina, Katarzynę Remlein, Stanisława, Stanisławę, Jana i Stanisława Plenzler oraz zm. z tych rodzin. 11.11.2018 9.00 W intencji Ojczyzny. Poza parafią 9.00 śp. Zygmunta Jakubowskiego. 10.00 śp. Jurysława Lewandowskiego (11 r. śm.). Poza parafią 10.00 śp. Pawła Kanoniczaka. 11.15 śp. Emilię Płotkowiak, Stanisława, Stanisławę, Kazimierza, Bożenę, Romana Dybizbańskich, Janusza Płotkowiaka. Poza parafią 11.15 Z podz. za otrzymane łaski w I roczn. Urodzin Leona, z prośbą o dalsze…

INTENCJE 4-10.11.2018

NIEDZIELA 7.30 śp. Stefana Bazanka. Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z rodziny. 04.11.2018 9.00 śp. Monikę, Stanisława Adamczyk, Łucję, Tadeusza Sielskich, zm. z rodz.: Łopaczewskich i Walkowiaków. Poza parafią 9.00 śp. Edmunda Barczyńskiego. 10.00 śp. Jana Szymkowiaka (10 r. śm.). Poza parafią 10.00 śp. Mariana Gadzińskiego. 11.15 śp. Pelagię i Stanisława Pokrywka oraz Eugeniusza Okupniaka. Poza parafią 11.15 śp. Henryka Kosmowskiego. 12.30 Za…