INTENCJE 15-21.02.2020

NIEDZIELA 7.30 Z podz. za otrzymane łaski w 85 rocz. Urodzin Kazimierza Rybackiego, z prośbą o dalsze błog. Boże dla Jubilata i całej rodziny. 16.02.2020 9.00 Z podz. za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej w 60 rocnz. Urodzin Hanny, z prośbą o błog. Boże na dalsze lata dla całej rodziny. 10.00 śp. Walentynę, Szczepana Glabus, Stanisławę, Marcina Opiela, Tadeusza Staniewskiego i zm. z tych rodzin. Poza parafią 10.00 śp.…

INTENCJE 9-15.02.2020

NIEDZIELA 7.30 śp. Andrzeja, Bronisławę, Aleksandra i Janinę. Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z tych rodzin. 09.02.2020 9.00 śp. Jacka Tórza (20 r. śm.), zm. z rodz.: Tórz, Wesołowskich, Nowakowskich, Szulc, Eugeniusza Krzymińskiego. Poza parafią 9.00 śp. Leokadię Wysocką i zm. z rodz. Wysockich. 10.00 śp. Stanisławę Witkowską. Poza parafią 10.00 śp. Józefa Warguła. 10.00 śp. Mirosławę (12 r. śm.), Władysława (37 r.…

INTENCJE 2-8.02.2020

NIEDZIELA 7.30 śp. Jacka Gmerka. 02.02.2020 9.00 śp. Elżbietę Kłoś, Mariannę, Zbigniewa, Janusza Galas. Poza parafią 9.00 śp. Marię, Aleksandra Garbacik, Stanisławę, Stanisława Urzędowskich. Poza parafią 9.00 O potrzebne łaski i błog. Boże w chorobie dla Elżbiety. 10.00 Za Parafian. Poza parafią 10.00 śp. Józefa Siubę. 11.15 śp. Bożenę Silską i Jacka Kaczmarka. Poza parafią 11.15 śp. Zofię Kruś. Poza parafią 11.15 śp. Zenonę, Zofię Leona Jendrysiaków. 12.30 Z podz.…

INTENCJE 25.01-1.02.2020

NIEDZIELA 7.30 śp. Józefa Kaczmarka, Teresę, Tadeusza Borowskich. Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z tych rodzin. 26.01.2020 9.00 Za Parafian. Poza parafią 9.00 śp. Wiktorię, Walentego, Henryka, Pelagię, Stefana, Justynę Wasielewskich, Marię, Stanisława Bogusławskich. 10.00 śp. Franciszkę, Benedykta Korbik, Zofię, Leona Woś i zm. z rodziny. 11.15 śp. Wiktorię (35 r. śm.), Ludwika Wróblewskich, Leonardę, Józefa Wawrzyniaków i zm .z rodziny. Poza parafią…

INTENCJE 19-25.01.2020

NIEDZIELA 7.30 Z prośbą o łaskę zdrowia, dalsze błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Ignasia z okazji 5 roczn. Urodzin. 19.01.2020 9.00 śp. Romana Dybizbańskiego (23 r. śm.) i zm. z rodziny. Poza parafią 9.00 śp. Helenę, Walentego Wachowiak, Władysławę, Bogusława, Sławomira, Tadeusza, Grażynę Olczak i zm. z tych rodzin. 10.00 śp. Antoniego, Eugenię, Antoniego Jandy, Bronisława, Janinę Kurzawa. Poza parafią 10.00 śp. Marka (8 r. śm.), Bolesławę (4…

INTENCJE 12-18.01.2020

NIEDZIELA 7.30 śp. Annę, Feliksa, Stanisława, Wiesława, Piotra, Daniela, Lidię, Jerzego, Katarzynę Łuczak, Katarzynę, Józefa, Annę, Kazimierza, Tadeusza i Jana Stefańskich. 12.01.2020 9.00 śp. Henryka Jóźwiaka (16 r. śm.), Stanisławę, Władysława, Kazimierza Piątkowskich, Martę, Mariana Pemperów. Poza parafią 9.00 śp. Helenę, Anielę, Józefę, Ludwika, Mariana Burdajewiczów, zm. z rodz., Jadwigę Majewską, Andrzeja Olszewskiego. 10.00 śp. Jadwigę (10 r. śm.), Sylwestra (19 r. śm.), Mariana i zm. z rodz. Bazanków. Poza…

INTENCJE 5-11.01.2020

NIEDZIELA 7.30 śp. Monikę Mariana Wawrzyniak, Barbarę, Leona Andrzejewskich. 05.01.2020 9.00 śp. Jana Krupkę (8 r. śm.), zm. z rodz.: Krupków i Rozynków. Poza parafią 9.00 Z podz. za otrzymane łaski w 35 roczn. ślubu Małgorzaty i Jarosława, z prośbą o dalsze błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Małżonków i rodziny. 10.00 śp. Stefana (10 r. śm.), Krystynę i Krzysztofa Szczepańskich. 11.15 Z podz. za otrzymane łaski w 55…

INTENCJE 29.12.2019-4.1.2020

NIEDZIELA 7.30 śp. Jacka Szpajera. Poza parafią 7.30 śp. Annę, Bronisława Januszewskich, Annę, Józefa Graczyk i zm. z rodziny. 29.12.2019 9.00 Z podz. za otrzymane łaski w 36 roczn. ślubu Lucyny i Ryszarda, z prośbą o dalsze błog. Boże w rodzinie oraz opiekę Matki Bożej. Poza parafią 9.00 śp. Eugeniusza, Adama Walkowiaków, zm. z rodz.: Walkowiaków i Woźniaków. 10.00 śp. Teofila (w roczn. śm.), Hildegardę, Gertrudę, wszystkich zm. z rodz.…

INTENCJE 22-28.12.2019

NIEDZIELA 7.30 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Poza parafią 7.30 śp. Andrzeja Chwiłka. 22.12.2019 9.00 śp. Bożenę Dybizbańską, Sabinę Pracz i zm. z tych rodzin. Poza parafią 9.00 śp. Jakuba Kamyckiego. 10.00 śp. Andrzeja, Stanisławę Jędryczka, Annę, Władysławę, Romana Butka. Poza parafią 10.00 śp. Emilię Paluszczak. 11.15 Za Parafian. 12.30 śp. Stefanię (30 r. śm.) i Stanisława Gabryelczyk. Poza…

INTENCJE 15-21.12.2019

NIEDZIELA 7.30 śp. Teresę, Henryka Waltrowskich, Ryszarda, Piotra Krukowskich. Poza parafią 7.30 śp. Andrzeja Chwiłka. 15.12.2019 9.00 śp. Andrzeja Krauze (3 r. śm.), zm. rodziców i rodzeństwo. Poza parafią 9.00 śp. Marka Gomułę. 10.00 Za Parafian. Poza parafią 10.00 śp. Ryszarda (4 r. śm.) i zm. z rodz. Radajewskich, Józefę, Ignacego Hadyniak, Irenę, Mariana Sroczyńskich oraz zm. z rodz. Nowak. 11.15 śp. Bożenę Woroch (2 r. śm.), Sławomira, Zenona, zm.…