Parafia św. Barbary w Żabikowie została erygowana 1 lipca 1928 roku. Wyodrębniono ją z parafii Wiry i Komorniki. Początkowo jako kościół parafialny służyła wybudowana w latach 1921-26 kaplica Sióstr Służebniczek Maryi. W latach 30-tych parafia liczyła ok. 10 tys. wiernych.

Zdjęcia ze zbiorów P. Maćkowiaka

Wnętrze świątyni Ewangelickiej w Żabikowie. Zdjęcie sprzed I Wojny Światowej ze zbiorów P. Maćkowiaka
Wnętrze świątyni Ewangelickiej w Żabikowie. Zdjęcie sprzed I Wojny Światowej ze zbiorów P. Maćkowiaka
Pocztówka z 1914 r.
Pocztówka z 1914 r.
Kościół ewangelicki i dom parafialny w Żabikowie, 1939 r.

Od 1945 roku kościołem parafialnym jest dawny zbór ewangelicko-unijny, zbudowany w latach 1908-12. Dzięki wysiłkom parafian i ówczesnego proboszcza, ks. Mariana Tomaszewskiego, kościół ten został odbudowany i przystosowany do celów kultu katolickiego. W roku 1951 przeprowadzono gruntowny remont świątyni, odmalowano ją, a sklepienie przyozdobiono malowidłami T. Szukały. W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Barbary pędzla Bartoszewicza. W latach 50-tych parafia liczyła 5 tys. wiernych.

W roku 1957 w wyniku długotrwałej, ciężkiej choroby zmarł ks. Marian Tomaszewski. Jego następcą został ks. prałat Roman Mieliński – od 1937 roku związany z redakcją “Przewodnika Katolickiego”, w latach wojny ks. dziekan Okręgu Zachodniego AK, w latach 1956-73 redaktor naczelny “Przewodnika”. W tym czasie miała miejsce konsekracja kościoła parafialnego, której dokonał 27 czerwca 1963 roku ks. Arcybiskup Antoni Baraniak.

W 1968 roku ks. Mielińskiego zastąpił ks. infułat Bernard Czajka. Był jednym z pierwszych spowiedników, którzy zasiadali w konfesjonale stałego dyżuru dla miasta Poznania, a w 1975 roku powołany został na proboszcza poznańskiej Fary. Na jego miejsce przyszedł proboszcz – ks. kanonik Zygmunt Sowiński. Urząd proboszcza sprawował z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przez 26 lat. W roku 2001 ks. Sowiński przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Antoninku. Proboszczem parafii p.w. św. Barbary został ks. kanonik Bernard Cegła. Dla kościoła i obiektów parafialnych zaczął się czas gruntownych remontów.

Wystawa archiwalnych fotografii udostępnionych przez parafian z okazji jubileuszu 50 lecia konsekracji. Czerwiec 2013

galeria_01_DSC_0687

 

galeria_02_DSC_0688

 

galeria_03_DSC_0689

 

galeria_04_DSC_0692

 

galeria_05_DSC_0693

 

galeria_06_DSC_0695

 

galeria_07_DSC_0697

 

galeria_08_DSC_0699

 

galeria_09_DSC_0701

 

galeria_10_DSC_0702

 

galeria_11_DSC_0705

 

galeria_12_DSC_0707

 

galeria_13_DSC_0708