Wydawcą naszej parafialnej gazety, o czym zapewne wie większość Parafian i naszych stałych czytelników jest Wspólnota Przymierze. Jest to w zasadzie wspólnota rodzin, ale należą do niej także osoby samotne. Na początku października mija jedenaście lat od formalnego powstania grupy rodzin pod nazwą Przymierze Rodzin.

Już wiosną 1996 roku z inicjatywy s. Rafały Kisiel kilka rodzin spotykało się w Domu Rekolekcyjnym. W październiku 1996r. został formalnie powołany do życia Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Maryi. Przez pięć lat, do 2001 roku działaliśmy w strukturach stowarzyszenia. Z różnych obiektywnych, niezależnych od nas przyczyn postanowiliśmy, że dalej będziemy funkcjonować jako Wspólnota Rodzin. Była to trudna decyzja, omodlona w czasie wspólnotowych rekolekcji wielkopostnych, czas pokazał, że słuszna.

Wiele się wydarzyło i zmieniło w ciągu jedenastu lat istnienia grupy. Na początku były to rodziny przeważnie z małymi dziećmi, najmłodszy Olek miał wtedy niespełna dwa latka. W czasie spotkań, dziećmi podzielonymi na grupy wiekowe opiekowała się starsza młodzież.

Jednym z opiekunów był Piotrek Szymkowiak, obecnie ks. Piotr. Teraz te dzieci to już uczniowie gimnazjum, szkół średnich i studenci, szukający własnej drogi (kilkoro z nich uczestniczyło w spotkaniach Forum Młodych pod kierunkiem ks. Wojciecha Słomińskiego). Ale przychodzą kolejne rodziny z maluchami, a i te nasze ,,stare rodziny” powiększają się o następne pociechy – najmłodsza Kinga przyszła na świat na początku ubiegłego roku roku. Jest u nas więc trochę tak, jak w dużej, wielopokoleniowej rodzinie.
Od samego początku byliśmy objęci opieką duchową kapłana.

Przez pierwsze pięć lat funkcję tę sprawował ks. Tomasz Rak, który był wtedy kapelanem w Kaplicy Sióstr Służebniczek. Do tej pory utrzymujemy z nim stały kontakt. Wiemy, że pomimo jego choroby i wielu ograniczeń z nią związanych nadal między nami jest więź duchowa i że zawsze możemy na siebie wzajemnie liczyć.

Trudno jednym słowem określić specyfikę naszej grupy. Na początku bardziej koncentrowaliśmy się na działalności z dziećmi, organizowaliśmy wyjazdy, obozy letnie, imprezy okolicznościowe. Nie brakowało też wspólnych spotkań całych rodzin. Od samego początku pragnęliśmy ciągłej formacji intelektualno-religijnej i konsekwentnie ten cel realizowaliśmy i realizujemy do chwili obecnej. Raz w miesiącu Msza wspólnotowa, spotkania dzielenia się Ewangelią, udział w konferencjach i bardzo ważna sprawa: co pół roku uczestnictwo w dwudniowych, wspólnotowych rekolekcjach. Naszym opiekunem i przewodnikiem na drodze wiary jest ks. dr Jacek Hadryś. Przez dziesięć lat istnienia wspólnoty ks. Jacek (oprócz trzech razy, kiedy nie mógł być obecny ) jest naszym stałym rekolekcjonistą, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Jego życzliwość, ofiarność i osobista postawa (nie wspominając o skromności) są dla nas czytelnym znakiem i wzorem.

Czym zajmujemy się obecnie? Przede wszystkim aktywne zaangażowanie w życie parafii poprzez: wydawanie parafialnej gazety, posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., prowadzenie spotkań dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania, udział w Radzie Duszpasterskiej i innych wspólnotach parafialnych. To są konkretne, zewnętrzne owoce dziesięciu lat bycia we wspólnocie. O wiele większe są owoce duchowe.

Bogu niech będą dzięki za dar powstania wspólnoty i naszą w niej obecność, za łaski otrzymywane każdego dnia do podejmowania wysiłku pójścia drogą za Chrystusem, za uzdalnianie nas do dawania świadectwa. Mamy świadomość, że przeszliśmy przez te dziesięć lat odcinek drogi, przed nami kolejne… Nie jesteśmy grupą zamkniętą. Tych wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę i spotykać się z innymi rodzinami również na wielu innych płaszczyznach życia zapraszamy.

Odpowiedzialni Wspólnoty Przymierze: Grażyna i Janusz Konieczni.
Kontakt: tel. 600 823 0 71 lub 061 81 03 575.