różaniecWspólnota Żywego Różańca w parafii Żabikowo istniała zapewne od powstania parafii (początkowo kaplica sióstr), czego dowodem jest zdjęcie wykonane przed 1939 r. oraz sztandar z roku 1932. W chwili obecnej Wspólnota Żywego Różańca składa się z 11 Róż, skupiających 20 osób każda. Każdej Róży przewodniczy Zelatorka, której obowiązkiem jest przede wszystkim wskazanie Tajemnic Różańca, jakie poszczególne członkinie mają odmawiać, tak aby co dzień każda Róża odmówiła cały różaniec.

Różom przewodniczy nadzelatorka, wybierana spośród Zelatorek, koordynuje działalność całej wspólnoty wraz z ks. opiekunem, którego wyznacza ks. Proboszcz parafii.

Nasza wspólnota bierze czynny udział w miarę możliwości w życiu parafii:

  • przygotowuje ołtarz z okazji “Bożego Ciała”IMG_0468
  • poczty sztandarowe uczestniczą w procesjach parafialnych
  • przewodniczymy modlitwie różańcowej (oprócz niedziel i czwartków) przed każdą Mszą św. wieczorną
  • organizujemy pielgrzymki do miejsc kultu religijnego
  • organizujemy spotkania wspólnotowe
  • pomagamy w zbieraniu ofiar do puszek
  • uczestniczymy w spotkaniach i rekolekcjach organizowanych przez kurię poznańską dot. wspólnot różańcowych.

Kontakt: Halina Mnich tel. kom. 513 966 061