Poświęcony Chrystusowi Królowi

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego katolicy obchodzą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Przy tej okazji warto wspomnieć, że na wieży kościoła św. Barbary znajduje się dzwon, który już w 1936 roku został poświęcony Chrystusowi Królowi.

Na dzwonie widnieje napis: “R.P. (roku pańskiego) 1936.  Chrystusowi Królowi ofiarowała parafia św. Barbary w Żabikowie“.

Powyżej napisu znajduje się postać Chrystusa z rozłożonymi rękami, w aureoli i koronie na głowie, sercem na piersi, stojącego na kuli ziemskiej.

W gazecie „Kurier Poznański” z 30 października 1936 r. czytamy:

„W ubiegłą niedzielę odbyła się piękna uroczystość poświęcenia dzwonu, który został zawieszony w specjalnie wybudowanej wieży. Ks. proboszcz Kowalczyk przemówił do zebranych parafian a następnie dokonał aktu poświęcenia dzwonu, ofiarowanego przez parafian. Święto Chrystusa Króla obchodzono w tutejszej parafii bardzo uroczyście. Parafianie przyozdobili pięknie domy i ulice. Akademię zagaił ks. proboszcz Kowalczyk. Referent Katolickiego Stowarzyszenia Robotników wygłosił treściwy referat. Następnie wyświetlano przezrocza.”

Podobnie w książce Izabelli Szczepaniak „Dzieje Ziemi Lubońskiej”:

„W październiku 1936 r. w parafii uroczyście obchodzono Święto Chrystusa Króla, podczas którego poświęcono dzwon, ufundowany ze zbiórek społecznych , który zawieszony został w drewnianej dzwonnicy, specjalnie wybudowanej obok kościoła.”

Po soborze watykańskim II (1969 r.) święto przeniesiono z ostatniej niedzieli października na ostatnią niedzielę roku liturgicznego a nazwę święta zmieniono z „Chrystusa Króla” na „Chrystusa Króla Wszechświata”.

Rafał Wojtyniak