Schola młodzieżowa

Apostoł zachęca chrześcijan, którzy schodzą się razem w oczekiwaniu na przyjście Pana, aby śpiewali wspólnie psalmy, hymny i pieśni pełne ducha (por. Kol 3, 16). Śpiew jest bowiem znakiem radości serca (por. Dz 2, 46). Dlatego św. Augustyn słusznie mówi: „Kto kocha, ten śpiewa”, a już w czasach starochrześcijańskich znane było przysłowie: „Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”.”
(Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)

Serdecznie zapraszamy do Scholi Młodzieżowej naszej parafii wszystkich, którzy chcą razem z nami oczekiwać przyjścia Pana śpiewając, którzy właśnie muzyką chcą wyrażać swoją radość i modlitwę!

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Lidii Wysockiej:
fb. https://m.facebook.com/profile.php?id=100009703996715&ref=content_filter

Nr tel. 692 186 505

Śpiewaj Panu!

 

Zapraszamy!