Niedziela Palmowa 2019

Tydzień przed Wielkanocą obchodziliśmy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Zebrani pozdrawiali go palmami.